Huisartsen

Huisartsenteams

Omdat uw huisarts niet elke dag aanwezig is, werken de huisartsen in 2 teams. Elke dag van de week is er minimaal één huisarts van elk team aanwezig. 

Team Kleijkers, Lutgens, huisarts in opleiding Mutsaers
Team Bruls, Fornaro, huisarts in opleiding van Spaendonck

Spreekuur

Een afspraak met uw huisarts kan op het spreekuur, telefonisch, via beeldbelconsult of via een e-consult. Een afspraak maken kan via het patiëntportaal of door met de assistente te bellen. 

Spoednummer

Als u met spoed een arts nodig hebt kun je het spoednummer bellen: 045-5214821 en toets 0. Wij vragen u met klem alleen bij nood van ons spoednummer gebruik te maken.

Meer tijd

Voor iedere afspraak bij de huisarts is 15 minuten beschikbaar. Wanneer u verwacht meer tijd nodig te hebben, geef dit dan door aan de praktijkassistente. Zij reserveert dan meer tijd voor u. Komt u met meerdere personen op het spreekuur, maak dan voor ieder een aparte afspraak. Indien u verhinderd bent of niet op tijd op de afspraak kunt komen, bel dan  even af.

Visites

Visites kunt u telefonisch aanvragen tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Visites zijn uitsluitend bestemd voor mensen die zelf niet naar het Gezondheidscentrum kunnen komen.

Opleiding

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord werken samen met de Universiteit Maastricht. De huisarts-in-opleiding is een volledig bevoegde arts, die gedurende een jaar in het Gezondheidscentrum werkt en opgeleid wordt tot huisarts.

Onderwijs en onderzoek

Regelmatig zijn er medische studenten die stage lopen bij de huisartsen. Dit gaat meestal om co-assistenten (5e-jaars studenten geneeskunde) of semi-artsen (6e-jaars studenten geneeskunde). Als er een student is, staat dit aangegeven op de balie of in de wachtkamer.

Soms doen de huisartsen mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. U kunt door uw huisarts gevraagd worden of u aan een onderzoek mee wilt doen. Meestal gaat het om het invullen van een vragenlijst. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming voor onderzoek gebruikt.

Specialisaties

Elke huisarts heeft zijn eigen specialisaties. Zo zijn er binnen het Gezondheidscentrum specialisaties op het gebied van suikerziekte, hart -en vaatziekten, COPD/Astma, reizigersadvies, oogziekten, osteoporose, ouderenzorg en echografie.

Samenwerking

Tussen de verschillende hulpverleners in het Gezondheidscentrum bestaat goede samenwerking.  Een overzicht van de verschillende zorgverleners binnen het centrum vindt u hier.