Missie & Visie

Missie

Het bieden van geïntegreerde , persoonsgerichte, wijkgerichte huisartsenzorg. 

Visie

Geïntegreerde huisartsenzorg
  • Zorg moet simpel, zinnig, zuinig en op maat zijn
  • Duurzaam en zo goedkoop mogelijk.
Persoonsgerichte huisartsenzorg
  • De juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek door de juiste hulpverlener
  • Digitaal waar mogelijk, zorg op afstand
  • Gezamenlijke besluitvorming; Patiënten stimuleren zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen
Wijkgerichte huisartsenzorg
  • Samenwerking in de wijk
Innovatie
  • Expertise in de regio uitrollen
Opleidingspraktijk
Respect
Duurzaamheid