Praktijkondersteuners Geestelijke gezondheidszorg

De praktijkondersteuners GGZ, of anders POH-GGZ, is opgeleid in de begeleiding, behandeling en ondersteuning bij enkelvoudige psychische klachten. Door middel van een aantal gesprekken bespreekt zij samen met u uw psychische problemen. En bekijkt dan welke verdere hulpverlening nodig is of waar u het meeste baat bij heeft. Zij kan ook met de huisarts of met een psychiater overleggen of medicijnen nodig zijn.