De Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Opgericht op 26 maart 1969 en daarmee één van de oudste gezondheidscentra van Nederland. Vanaf de start wordt het gezondheidscentrum gekenmerkt door multidisciplinaire eerste- en anderhalvelijns zorg, innovatie en opleiding. 

Het Gezondheidscentrum is gelegen in de wijk Hoensbroek Noord (gemeente Heerlen) en Treebeek (gemeente Brunssum). De wijken zijn typische mijnwerkerskoloniën. Tot 1973 heeft de Staatsmijn Emma het uitzicht van de wijk gedomineerd. 

De specifieke kenmerken van de wijken zijn in de ROS-Wijkscan 2019 uitgelicht en worden bevestigd in gemeentecijfers (waarstaatjegemeente.nl): 

 • Veel psychosociale, psychische en psychiatrische problematiek (GGZ 7,2 % t.o.v. 4,4% landelijk) 
 • Zeer lage Sociaal Economische Status 
 • Toenemende vergrijzing/ontgroening/kwetsbare ouderen 
 • Jeugdproblematiek/kwetsbare jongeren (kinderen in armoede 13% t.o.v. 6% landelijk; jongeren met jeugdhulp 16,6% t.o.v. 10,4% landelijk) 
 • Hoge zorgvraag/chronische aandoeningen (gebruik huisartsenzorg 83,5% t.o.v. 81% landelijk; gebruik wijkverpleging 5,0% tov 3,4%) 
 • Veel laaggeletterdheid/licht verstandelijke beperking / gehandicapten (laaggeletterdheid >16%) 
 • Veel alleenstaanden (eenzaamheid 53,1% t.o.v. 42,9% landelijk) 

Al deze kenmerken bieden het Gezondheidscentrum de uitdaging om innovatief met zorg aan de slag te gaan. 

Het Gezondheidscentrum streeft naar een laagdrempelige toegankelijkheid voor de wijkbewoners. Het aanbod van zorg en welzijn is daarop afgestemd. Het Gezondheidscentrum omhelst daarbij de gedachte van Positieve Gezondheid van Machteld Huber

Missie

Het bieden van geïntegreerde eerste en anderhalvelijns gezondheidszorg en het bevorderen van welzijnszorg in de breedste zin van het woord. 

Visie
 • Integrale zorg in multidisciplinaire samenwerking, zo vroeg mogelijk in het zorgtraject 
 • Vraaggestuurd, patiëntgericht en wijkgericht 
 • De juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek door de juiste hulpverlener 
 • Zorg moet simpel, zinnig, zuinig en op maat zijn; duurzaam en zo goedkoop mogelijk 
 • Patiënten stimuleren zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen.
Kwaliteit en veiligheid

De hulpverleners werken volgens de voor ieder beroepsgroep geldende landelijke richtlijnen. Een kwaliteitscyclus (HaZo24) wordt doorlopen. Veiligheid van personeel en patiënten is gewaarborgd. 

Organisatie

Het gebouw aan de Akerstraat Noord is eigendom van de Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. De Stichting verhuurt ruimten en personeel aan verschillende disciplines en zorginstanties. De samenwerking is gewaarborgd in een samenwerkingsovereenkomst.

Algemeen bestuur

R. van den Hove, voorzitter
M. Lutgens, bestuurslid 

Overig

Veerle Krekels, wijkmanager
Henk Haffmans, conciërge
Margot Meelis, schoonmaak.

In de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor een kleiner en slagvaardiger bestuur, passend bij een kleine dynamische organisatie. 

Overeenkomstig de Governancecode Zorg is ervoor gekozen om de zorgprofessionals een belangrijke rol en stem te geven in het bestuur. Dit houdt in dat op dit moment 1 van de 2 bestuursleden tevens huisarts is binnen de huisartsenmaatschap. Het bestuur wordt ondersteund door de wijkmanager. Bestuursvergaderingen zijn frequenter om de lijnen kort te houden. Elke 6 weken worden de lopende zaken besproken. Bewaken van de missie en visie, faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen en beheer van het gebouw zijn de voornaamste taken. 

De begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, de praktijkcertificering, het beleidsplan (Plannen & Projecten) en de verantwoording daarvan, zijn de vijf bakens waar het Algemeen Bestuur op vaart.